Teismų sistemoje daugiau viešumo, skaidrumo ir aiškumo

Internetiniame tinklalapyje www.teismai.lt atsirado galimybė susižinoti, koks teisėjas nagrinės suinteresuoto asmens bylą bei kokiais kriterijais remiantis byla yra priskiriama vienam ar kitam teisėjui.
Plačiau apie tai skaitykite: http://www.teismai.lt/…/gyventojai-internetu-gales-suz…/3117